Keratokonus Tedavisi Nasıl Yapılır?

Keratokonus tedavisinde en önemli husus hastalığın ilerlemesini durdurmaktır. Diğer amacımız ise görmeyi arttırmaktır. Günümüzde keratokonusun ilerlemesini durduran tek tedavi yöntemi halk arasında ışın tedavisi adı verilen crosslinking’dir. Son dönemde crosslinking tedavisi lazer tedavisi ile birlikte yapılarak görme seviyesinde ve tedavi etkinliğinde artış sağlanabilmektedir. Keratokonusda görmeyi arttırmak için gözlük ve kontakt lens kullanılsa da gözlük ile görme seviyesi istenen düzeye ulaşamamakta, kontakt lens ise hastaların çoğunluğunda tolere edilememektedir. Bu nedenlerden dolayı keratokonusta görme seviyesini arttırmakta en çok kornea için halka tedavisi adını verdiğimiz bir yöntemi kullanmaktayız. Bu yöntem lazer yardımı ile 6-7 dakika içerisinde tamamlanmakta ve ertesi gün hastalarımız normal hayatlarına geri dönmektedir. Halka tedavisi ile hastalarımızın büyük çoğunluğunda görme seviyesi iki katına kadar artabilmektedir.