Göz Tedavisinde 3. Nesil Lazer Teknolojisi: Smile Lazer

Smile Lazer ile Göz Kuruluğundan Etkilenmeden Tedavi Olun

Göz kusurlarının tedavisinde kısa sürede gözlük ve lensten kurtulmanın yolu olan lazer teknolojisi her geçen gün gelişiyor. SMILE, miyop, astigmat ve göz kuruluğu çeken hastalar için yeni bir tedavi yöntemi olarak dikkat çekiyor. SMILE lazer teknolojisiyle, miyop ve astigmatta çok yüksek derecelerde bile başarılı sonuçlar alınıyor. Göz kuruluğu problemi yaşayan hastalar artık bu yöntemle güvenle tedavi olabiliyor.

SMILE lazer (Small Incision Lenticule Extraction) yönteminde miyopi ve astigmatizma adını verdiğimiz göz kusurları daha önce kullandığımız tekniklere göre daha güvenli bir şekilde tedavi edilmektedir. SMILE yöntemin en büyük avantajları kornea bütünlüğünün bozulmaması, büyük kesi yapılmaması, göz sinirlerinin etkilenmemesi, operasyon sonrasında ağrı batma hissinin en aza indirilmesi ve göz kuruluğu olanlarda uygulanabilmesi olarak sıralanabilir. SMILE lazer ile miyopide -10 numaraya, astigmatizmada -5.0 numaraya kadar tedavi şansı bulunmaktadır.

Uzun yıllardır uyguladığımız LASIK cerrahisinde korneanın en üst tabakasından flep adını verdiğimiz bir katman ayırmaktaydı. Flep hazırlanması LASIK cerrahisinin en hassas noktası olup SMILE ile flep aşamasının sorunları ortadan kaldırılmıştır. Görme kusurları SMILE yönteminde korneanın iç kısmından lentikül adını verdiğimiz bir dokunun 2 mm’lik bir açıklıktan çıkartılmasıyla düzeltilmektedir. Bunun sonucunda diğer lazer yöntemlerinde belli bir miktarda etkilenen kornea sinirleri SMILE tekniğinde hasar görmemektedir. Dolayısıyla hastalarımız lazerden hemen sonra çok az miktarda yanma hissi yaşamakta ve tedaviden sonraki haftalarda göz kuruluğu hissetmemektedir. Bu avantajından dolayı SMILE yöntemi daha önce tedavi uygulayamadığımız kuru gözlü hastalara da lazer tedavisi yapmamızı sağlamaktadır. SMILE lazerin diğer bir avantajı ise kornea kalınlığı ince olduğu için daha önce lazer uygulanamamış hastalara tedavi yapma şansı sağlamasıdır.

SMILE Lazer Yönteminin Özellikleri:

 • Miyopta -10, astigmatta -5 numaraya kadar tedavi
 • Kornea biyomekaniğinde üstün koruma
 • İnce kornea yapısına uygunluk
 • Kapalı cerrahi tekniği ile kesisiz operasyon kolaylığı
 • Tek adımda ameliyat
 • Güvenli, ağrısız iyileşme
 • 500 kHz ile en hızlı lazer teknolojisi
 • Doğala en yakın sonuç

SMILE Lazer Tedavi Yönteminin Aşamaları:

 • Zeiss Visumax Femtosaniye teknolojisi ile gözün ön tabakası (kornea) içerisinde tek adımda ince bir lentikül (disk şeklinde doku) oluşturulur.
 • Cerrah, oluşturulan lentikülü korneada açılan 2 mm’lik açıklıktan kornea dışına çıkarır. Herhangi bir flap (kapakçık) kesmeye gerek yoktur.
 • Göz içerisinde oluşturulan lentikülün çıkarılması sonucu gözdeki kırma kusuru düzeltilir. Herhangi bir flap oluşturulmaması sebebi ile kornea biyomekaniği diğer lazer cerrahilerine oranla çok az etkilenir. Lazer cerrahileri sonrası en güçlü kornea biyomekaniği SMILE tekniği sonrası elde edilir.